نامه ی خداحافظی رفتی و گفتی که تنها می شوی گفتمت هر لحظه یادت با من است

نامه ی خداحافظی
رفتی و گفتی که تنها می شوی
گفتمت هر لحظه یادت با من است

گفتی از خاطره ببر، یادم مکن
گفتمت آیین من ، دل بستن است
گفتی از دل بر بکن سودای من

گفتمت دل بی تو با من دشمن است
 شادمان گفتی خداحافظ  تو را  
گفتمت این لحظه ی جان کندن است  

رفتی اما بی تو تنها نیستم
آفرین بر غم که هر دم با من است..

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه