می روی. پرده ها را پس می زنم پنجره را باز می کنم

می روی. 

پرده ها را پس می زنم 

پنجره را باز می کنم 

موهايم را به دست باد می سپارم و 

نفس می کشم 

نفسی عميق. 

رد پايت نرسيده به پيچ کوچه محو می شوي. 

خورشيد تيره مي شود 

خيابان سردتر می شود. 

نفس می گيرد

بغضم اشك مي شود

و تا آمدن دوباره تو 

انتظار مي كشم .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه