می روم شاید کمی حال شما بهتر شود می گذارم با خیالت روزگارم سر شود از چه می ترسی؟ برو دیوانگی های مرا

می روم شاید کمی حال شما بهتر شود

می گذارم با خیالت روزگارم سر شود

از چه می ترسی؟ برو دیوانگی های مرا

آنچنان فریاد کن تا گوش عالم کر شود.

می روم دیگر نمی خواهم برای هیچ کس

حالت غمگین چشمانم ملال آور شود

باید این بازنده ی هربار-جان عاشقم-

تا به کی بازیچه ی این دست بازیگر شود؟

ماندنم بیهوده است

امکان ندارد هیچ وقت

این من دیرین من، یک آدم دیگر شود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه