بی هوا می بارم آخه با این واژه خاطره ها دارم اون شب ِ بارونی تو به من خندیدی شور ِ این شبهارو


بی هوا می بارم آخه با این واژه
خاطره ها دارم
اون شب ِ بارونی تو به من خندیدی شور ِ این شبهارو
تو به من بخشیدی
مینویسم کوچه ...
تو دلم آشوبه
واسه من تکرار ِ این دقایق خوبه
مینویسم ساعت ...
دلهره دلشوره
یادم افتاد راهت چقدر از من ..
دوره
.
.
.
رد ِ پای ِ بارون مونده روی ِ شیشه خاطراتت واسم
باز تداعی میشه
خنده ها بی تردید رو.لبم میمیرن واژه ها تو ذهنم
شکل ِ غم می گیرن
مینویسم کوچه ...
تو دلم آشوبه
واسه من تکرار ِ این دقایق خوبه
مینویسم ساعت ...
دلهره دلشوره
یادم افتاد راهت چقدر از من ..
دوره
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه