میلاد گل به فصل بهاران خجسته باد آواز دلنواز هزاران، خجسته باد

میلاد گل به فصل بهاران خجسته باد

آواز دلنواز هزاران، خجسته باد

در گلشن همیشه گل‏ افشان سرمدی‏

رقص نسیم و جوش بهاران خجسته باد

سرزد ز آسمان یقین کوکب رضا

این مژده بر شکسته حصاران خجسته باد

شد جلوه‏ گر ز مشرق جان آفتاب عشق‏

باران نور، در شب یاران خجسته باد

سیراب شد کویر دل از چشمه‏ سار نور

بردشت تشنه، ریزش باران خجسته باد

بشکفته بر لبان ظفر، غنچه ‏های فجر

ای میر عشق، فتح سواران خجسته باد

شب را شکست جاده ‏ی شبگیر آفتاب‏

گلبانگ نوش نوش خماران خجسته باد

میلاد مهر هشتم دین، حجت خدا

بر پیر پرخروش جماران خجسته باد


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه