مي ترسم از نبودنت... و از بودنت بيشتر!!!

مي ترسم از نبودنت... 


و از بودنت بيشتر!!!نداشتن تو ويرانم ميكند...و داشتنت متوقفم!!!وقتي نيستي كسي را نمي خواهم.و وقتي هستي" تو را" می خواهم.رنگهايم بي تو سياه است و در كنارت خاكستري ام 

خداحافظي ات به جنونم مي كشاند...و سلامت به پريشانيم!؟!


بي تو دلتنگم و با تو بي قرار.... 


بي تو خسته ام و با تو در فرار...در خيال من بمان 

از كنار من برو 

من خو گرفته ام به نبودنت.......

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه