معانی طنزآمیز واژگان

روزگاری بازار شوخی با کلمات در نشریات داغ بود. طنزپردازان خوش قریحه از پوسته ظاهری واژه ها عبور می کردند و معنی دیگر آن را می شکافتند.مثلا به نوکر می گفتند «کر نوین» و به دستکاری می گفتند:«دستی که کاری باشد». برنامه سازان رادیو هم از این مطایبه ها فراوان داشتند.چند نمونه از شوخی نصرت کریمی با معانی کلمات را در ادامه می خوانید:

بخش ادبیات تبیان

طنز

 

نوکر = کسی‌ که‌ به‌ تازگی‌ کر شده‌ باشد. یا کر نوین‌.

 دست‌ در کار = هنگامی‌ که‌ پا در کار نباشد.

 دستکاری‌ = دستی‌ که‌ کاری‌ باشد.

 کار دستی‌ = کاری‌ که‌ با پا نتوان‌ انجام‌ داد.

 دستور = دستی‌ که‌ به‌ تور می‌زند.

 دست‌ به‌ سینه‌ = دستی‌ که‌ برای‌ سینه‌زنی‌ مناسب‌ باشد.

 دست‌ چپ‌ = دستی‌ که‌ چشمش‌ چپ‌ باشد.

 دست‌ راست‌ = دستی‌ که‌ کج‌ نباشد.

 دست‌ خالی‌ = مثل‌ نان‌ خالی‌ یا دست‌ خال‌ خالی‌.

 دست‌ خر = دستی‌ که‌ خر و بی‌شعور باشد.

 دست‌ فروش‌ = کسی‌ که‌ دست‌ می‌فروشد.

 دست‌ خیس‌ = دستی‌ که‌ مدام‌ در آب‌ باشد.

 دست‌ دادن‌ = کسی‌ که‌ دستش‌ را به‌ دیگری‌ می‌بخشد.

 دست‌ نشانده‌ = کسی‌ که‌ دستش‌ را نشان‌ می‌دهد.

 دست‌ رو کردن‌ = کسی‌ که‌ دستش‌ را پشت‌ رو می‌کند.

 دست‌ شستن‌ = کسی‌ که‌ پایش‌ را نمی‌شوید.

 دست‌ چسبانکی‌ = کسی‌ که‌ دستش‌ آلوده‌ به‌ چسب‌ باشد.

 دست‌ بکار = دستی‌ که‌ بی‌کار نباشد.

 دست‌ به‌ آب‌ = دستی‌ که‌ در آب‌ باشد.

 دستک‌ دنبک‌ = دستی‌ که‌ دنبک‌ می‌زند.

 خوش‌ دست‌ = دستی‌ که‌ خوشحال‌ و خوش‌ باشد.

 دست‌ کج‌ = دستی‌ که‌ راست‌ نباشد.

 دست‌ و دل‌ باز = دستی‌ که‌ دلش‌ بسته‌ نباشد.

 دست‌ تهی‌ = کسی‌ که‌ دستش‌ سوراخ‌ باشد.

 دسته‌ جارو = کسی‌ که‌ دستش‌ مثل‌ جارو باشد.

 دست‌ بند = النگوی‌ مزاحم‌.

 دست‌ زده‌ = مثل‌ بید زده‌ یا دستی‌ که‌ زده‌ شده‌ باشد

 دست‌ تنها = دستی‌ که‌ ازدواج‌ نکرده‌ باشد

 دست‌ چسبانکی‌ = دستی‌ که‌ اموال‌ دیگران‌ به‌ آن‌ می‌چسبد

 گربه‌ رو = راهی‌ که‌ گویا سگ‌ نمی‌تواند از آنجا عبور کند

 گربه‌ی‌ بی‌چشم‌ و رو = آدمهای‌ بی‌چشم‌ و رو برای‌ اینکه‌ از احساس‌ گناه‌ رنج‌ نبرند، این‌ صفت‌ نابهنجار را به‌ گربه‌ نسبت‌ داده‌اند.

 بچه‌ گربه‌ = مثل‌ بچه‌ انسان‌، از پدر و مادرش‌ زیباتر است‌.

 گربه‌ی‌ خانگی‌ = مثل‌ غذای‌ خانگی‌ سالمتر است‌

 گربه‌ وحشی‌ = مسلماً از آدمها که‌ با بمب‌ اتم‌ ملیون‌ها همنوع‌ خودشان‌ را می‌کشند، وحشی‌تر نیست‌.

 گربه‌ دزده‌ = بیشتر از انسان‌ها دزد نیست‌.

 شراب‌ = ��بی‌ است‌ که‌ شر به‌ پا می‌کند.

 قرطاس‌ = طاسی‌ که‌ قر می‌دهد

سخنران‌ = رانی‌ که‌ سخن‌ می‌گوید

 سخندان‌ = مثل‌ قندان‌. ظرفی‌ که‌ در آن‌ پر از سخن‌ است‌

 سرباز = کسی‌ که‌ کلاه‌ بر سرش‌ نباشد

 گنده‌ دماغ‌ = کسی‌ که‌ دماغش‌ بوی‌ گند بدهد

 پینه‌ دوز = کسی‌ که‌ پایش‌ را تو کفش‌ هیچ‌ کسی‌ نمی‌کند اما دستش‌ همیشه‌ در کفش‌ دیگران‌ است‌.

 استخر خالی‌ از آب‌ = برای‌ شنای‌ کسانی‌ که‌ شنا بلد نیستند

 همیشه‌ طلبکار = کسی‌ که‌ به‌ هیچ‌ کس‌ قرض‌ نداده‌ است‌

 کوفته‌ کاری‌ = کوفته‌ با ادویه‌ی‌ کاری‌

 تشخیص‌ = قایقی‌ که‌ روی‌ آب‌ باشد

 عاقبت‌ اندیش‌ = کسی‌ که‌ در زمان‌ حال‌ زندگی‌ نمی‌کند

 خودبین‌ = کسی‌ که‌ پیوسته‌ در مقابل‌ آئینه‌ باشد

 قهوه‌خانه‌ = محلی‌ که‌ فقط‌ چای‌ می‌دهند

کارمندان‌ = کسی‌ که‌ روزی‌ یک‌ ساعت‌ به‌ اندازه‌ی‌ حقوقش‌ کار می‌کند و بقیه‌ روز، عاطل‌ و باطل‌ است‌.

 بادمجان‌ = جانی‌ که‌ دم‌ داشته‌ باشد

 سبیل‌ = جمع‌ سه‌ بیل‌

 نان‌ سنگک‌ = نانی‌ که‌ مثل‌ سنگ‌ باشد

 نردبان‌ = مثل‌ دربان‌، کسی‌ که‌ نرده‌ را می‌پاید

 بازار = برعکس‌ بیزار

 زنبور = زنی‌ با موی‌ بور

 قلم‌ خودنویس‌ = چیزی‌ که‌ خودش‌ می‌نویسد

 دروازه‌ = دری‌ که‌ همیشه‌ وازه‌

 آشپز = کسی‌ که‌ پلو پختن‌ بلد نباشد

 بیداد = کسی‌ که‌ قادر به‌ داد زدن‌ نباشد

 کار چاق‌ کن‌ = کسی‌ که‌ کار را مثل‌ چپق‌ و قلیان‌ چاق‌ می‌کند.

 کاردستی‌ = کاری‌ که‌ پائی‌ نباشد.

 ساعت‌ کار = اوقاتی‌ که‌ همه‌ سر کار حاضرند ولی‌ کاری‌ انجام‌ نمی‌دهند.

 خودکار = معده‌ای‌ که‌ خودش‌ کار کند.

 کارمزد = شلاقی‌ که‌ مردم‌ بکار وامی‌دارد.

 کار بدنی‌ = کاری‌ که‌ بدون‌ فکر انجام‌ شود.

 کار فکری‌ = کسی‌ که‌ بکار فقط‌ می‌کند.

 کاربر = کسی‌ که‌ کار را می‌برد.

 خلاف‌ کار = چیزی‌ که‌ در ایران‌ بسیار یافت‌ می‌شود.

 کار سیاه‌ = کار بازغال‌

 سفت‌ کاری‌ = کاری‌ که‌ سفت‌ و سخت‌ باشد

 نازک‌ کاری‌ = کار با کاغذ و زرورق‌

 کار سنگین‌ = کسی‌ که‌ با سنگ‌ کار می‌کند.

 کار اجباری‌ = کاری‌ که‌ وقتی‌ انجام‌ نشود مسرت‌آمیز است‌.

 کار کودکان‌ = بازیگوشی‌

 کار دستجمعی‌ = نتیجه‌ کار عظیم‌ است‌، اما هر کس‌ خیال‌ می‌کند به‌ تنهائی‌ آن‌ کار عظیم‌ را انجام‌ داده‌ است‌.

 کار بزرگ‌ = کاری‌ که‌ از انسان‌های‌ کوچک‌ ساخته‌ نیست‌.

 شیرین‌ کاری‌ = کاری‌ که‌ در شیرینی‌ پزی‌ انجام‌ می‌شود.

 تازه‌ کار = کارگری‌ که‌ هنوز بیات‌ نشده‌ باشد.

 کهنه‌ کار = کسی‌ که‌ با کهنه‌ کار کند.

 همه‌ کاره‌ = کسی‌ که‌ هیچ‌ کار بلد نیست‌.

 کارگاه‌ = محلی‌ که‌ در آنجا گاهی‌ کار انجام‌ شود.

 کارشکنی‌ = کسانی‌ که‌ در شکستن‌ کار تخصص‌ دارند.

 کارفرما = کسی‌ که‌ کار نمی‌کند. فقط‌ کار را فرمان‌ می‌دهد

 کاردان‌ = کسی‌ که‌ کار را می‌داند ولی‌ انجام‌ نمی‌دهد

 کارتونک‌ = کارتن‌ کوچک‌

 کارمندان‌ = کسی‌ که‌ روزی‌ یک‌ ساعت‌ به‌ اندازه‌ی‌ حقوقش‌ کار می‌کند و بقیه‌ روز، عاطل‌ و باطل‌ است‌.

 ستمکار = کسی‌ که‌ اگر کار نکند، مفیدتر است‌.

 شب‌ کار = کسی‌ که‌ در تاریکی‌، کارش‌ رونق‌ دارد.

 درستکار = کسی‌ که‌ همیشه‌ کلاهش‌ پس‌ معرکه‌ است‌.

 شاهکار = شاهی‌ که‌ چون‌ هیچ‌ کاری‌ نمی‌کند. پیوسته‌ مورد تحسین‌ است‌.

 بدبخت‌ = کسی‌ که‌ از دیدن‌ خوشبختی‌های‌ خود غافل‌ است‌.

 سرخوش‌ = کسی‌ که‌ به‌ غیر از سر تمام‌ بدنش‌ ناخوش‌ باشد.

 خیره‌ سر = کسی‌ که‌ خیره‌ به‌ سر خود نگاه‌ کند.

 خودسر = کسی‌ که‌ سرش‌ مال‌ خودش‌ باشد.


منبع:بخارا 74- نصرت کریمی

 

مطالب مرتبط:

کار هست!(طنز)   

آمدم، تو بودی، اما قسمت نبود

پیغامگیر شاعران فارسی (طنز)

معانی طنزآمیز واژگان - تصویر 2
ارسال براي دوستان
چاپ
5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
UserName

 • ویتانا
 • نسخ خطی
 • مصاحبه با شاعر صد دانه یاقوت
 • جلال آل قلم
 • داستانهای ایرانی مهجور مانده اند...
 • کلمات رنگی
آخرین مطالب ادبیات
 • کینه شتر چگونه ضرب المثل شد؟
  کینه شتر چگونه ض��ب المثل شد؟
 • معانی طنزآمیز واژگان
  معانی طنزآمیز واژگان
 • از سفرتان بنویسید، جایزه بگیرید
  از سفرتان بنویسید، جایزه بگیرید
 • اگر مرا دوست نداشته باشی
  اگر مرا دوست نداشته باشی
 • دیدار؛ داستانی از قباد آذرآیین
  دیدار؛ داستانی از قباد آذرآیین
 • پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟
  پادشاهان شاهنامه را چقدر می شناسید؟
 • توضیح نده نشان بده!
  توضیح نده نشان بده!
 • شعر حافظ و احترام به حقوق شهروندی
  شعر حافظ و احترام به حقوق شهروندی
 • پیشگامان شب نامه نویسی در ایران
  پیشگامان شب نامه نویسی در ایران
 • کلاویه ی سفید ممنوع
  کلاویه ی سفید ممنوع
آر اس اس
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه