مرا گفت اين سخن فرزانه پيري بزرگي عارفي روشن ضميري

مرا گفت اين سخن فرزانه پيري
بزرگي عارفي روشن ضميري

چرا گويي دريغا از جواني
چرا از كار پيري بدگماني

كه پيري باغ صد رنگ كمال است
زمان كام و دوران وصال است

خوشا آنان كه تا پيري رسيدند
به راه دوست منزل ها بريدند

ره پيموده شادي آفرين است
تو خود در منزلي شادي در اين است

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه