بهش بگین غریبم بدون اون میمیرم

بهش بگین غریبم

بدون اون میمیرم

بگین ک هنوزم میسوزم 

هرشب از دوری اون (۲)

کاش یه لحظه میتونستم ببینم چشمات و 

تو ک رفتی نموندی

دل من و سوزوندی 

آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری 

من و تنها گذاشتی

روقلبم پا گذاشتی 

توروخــدا نگو ک من و دوسم نداشتی...

تو ک رفتی نموندی

دل من و سوزوندی 

آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری 

من و تنها گذاشتی

روقلبم پا گذاشتی 

توروخــدا نگو ک من و تو ک رفتی نموندی

دل من و سوزوندی 

آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری 

من و تنها گذاشتی

روقلبم پا گذاشتی 

توروخــدا نگو ک من و دوسم نداشتی....

تو ک رفتی نموندی

دل من و سوزوندی 

آخه بگو گل من با کی رفتی چجوری 

من و تنها گذاشتی

روقلبم پا گذاشتی 

توروخــدا نگو ک من و دوسم نداشتی...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه