كاش از لطف شبی یاد ز ما می‌كردی یاد از عاشق افتاده ز پا می‌كردی

كاش از لطف شبی یاد ز ما می‌كردی

یاد از عاشق افتاده ز پا می‌كردی

كاش بیمار فراقت كه ز پا افتاده 

با نگاه ملكوتی تو دوا می‌كردی

كاش می‌آمدی با یك نظر ای نخل امید 

گره از كار من زار تو وا می‌كردی

كاش یك شب تو برای فرجت مالك من 

با دل سوخته خویش دعا می‌كردی

همچو باران به سر شیعه بلا می‌بارد

  كاش می‌آمدی و دفع بلا می‌كردی

پرچم ظلم برافراشته شد در همه جا 

كاش تو پرچمی از عدل بپا می‌كردی

كاش یك روز رضایی ز وفا 

مهدی فاطمه از خود تو رضا می‌كردی


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه