دلت از غصه لبريز قناري

دلت از غصه لبريز قناري

بهارت رنگ پاييز قناري

نخون اينجا، اگر اينجا بخوني

پر و بال تو ميريزه قناري...


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه