اي بينوا ، كه فقر تو ، تنها گناه توست !

اي بينوا ، كه فقر تو ، تنها گناه توست ! 
در گوشه اي بمير! كه اين راه ، راه توست 

اين گونه گداخته ، جز داغ ننگ نيست 
وين رخت پاره ، دشمن حال تباه توست 

در كوچه هاي يخ زده ، بيمار و دربدر
جان مي دهي و مرگ تو تنها پناه توست 

باور مكن كه در دل شان مي كند اثر
اين قصه هاي تلخ كه در اشك و آه توست 

اينجا لباس فاخر و پول كلان بيار
تا بنگري كه چشم همه عذرخواه توست 

در حيرتم كه از چه نگيرد درين بنا
اين شعله هاي خشم كه در هر نگاه توست !

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه