بمان با من! فقط بمان و سکوت کن

بمان با من!
فقط بمان و سکوت کن
تو را قسم به فرشتگان، به خدا...
بمان!
همین یک روز را بمان
همین یک لحظه
همین یه آه...
بمان!
و بگذار زندگیم رنگ آرامش داشته باشد
بگذار روزهایم آبی باشد
بگذار اشکهایم برای بودنت ریخته شود...
بمان!
بگذار قشنگترین حادثه رخ بدهد
بگذار دستانم یکبار دیگه لمست کنند
بگذار حضورت بر تنم را بفهمم...
بمان!
که واژه هایم تو را طلب می کنند
که کلماتم تشنه تو هستند
که تنم بی تاب است...
بمان!
فقط بمان با من!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه