غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد / غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد گریه کردم ز فراغت گل من باور کن / که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد

غصه ی دوری دلدار مرا پیرم کرد / غم هجران نگارم ز جهان سیرم کرد 

گریه کردم ز فراغت گل من باور کن / که مرا غربت این شهر زمین گیرم کرد

به قیمت سپید شدن موهایم تمام شد ...... 

ولی آموختم که : 

 ناله ام سکوت باشد .... 

گریه ام لبخند ... 

و تنها همدمم ، خدا .....

دیــــــــگه میـــــرم ، نمیـــــخوام زندگی رو  بعد از این برای تو ، سخت کنم 

درسته هیچی نبودم ، اما ، آرزوم بود تورو خوشبخت کنم 


                                                       
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه