غروب جمعه. غروب جمعه دلم ، بیقرار می گردد. بخش ادبیات تبیان. سروده تازه "عبدالمجیدفرائی" در مورد امام زمان (عج) که این شاعر در اختیار سایت تبیان قرار داده است:. غروب جمعه دلم ، بیقرار می گردد. تمام روح و روان ، گردیارمی گردد. طواف می کند ای ندل، هماره گردجهان. دلم به دست تو زیبا، شکارمی گردد. بهانه می کند این دل،همیشه دیدن تو. تما م ذ کر دلم ، ا نتظا ر می گردد. گهی غمی دل من را،به مشت می گیرد. وجود اقدس تو ، غمگسار می گردد. به جمکران روم و جای پای تو گردم. زخاک پای تو جان ، مشکبارمی گردد. ب ...

غروب جمعه


 غروب جمعه دلم ، بیقرار می گردد.

بخش ادبیات تبیان
بقیه الله

سروده تازه "عبدالمجیدفرائی" در مورد امام زمان (عج) که این شاعر در اختیار سایت تبیان قرار داده است:

غروب جمعه دلم ، بیقرار می گردد
تمام روح و روان ، گردیارمی گردد
طواف می کند ای ندل، هماره گردجهان
دلم به دست تو زیبا، شکارمی گردد
بهانه می کند این دل،همیشه دیدن تو
تما م ذ کر دلم ، ا نتظا ر می گردد
گهی غمی دل من را،به مشت می گیرد
وجود اقدس تو ، غمگسار می گردد
به جمکران روم و جای پای تو گردم
زخاک پای تو جان ، مشکبارمی گردد
به خویش می نگرم،نادمم زکرده خویش
دلم زدست خودم، شرمسارمی گردد
به داد این دل من،کی رسی امام زمان
خزان،به یک نظر تو ، بهار می گردد
به نام مام عزیز تو حضرت زهرا"س"
قلم، قدم، نفسم، خواستارمی گردد
تبسمی تواگر ، سوی ما حواله کنی
دلم به مرکب لیلی، سوارمی گردد
"فرائی" اینهمه حال و مقال ازمولاست
خوشا به حال دلم ، برمدارمی گردد


"عبدالمجید فرائی"کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه