غصه نخور ! غصه نخور عصای من ! گریه های منو بنویس به پای دل شکسته ی من . عمر بزرگوارتو حروم لحظه های من نکن

غصه نخور !
غصه نخور عصای من !
گریه های منو بنویس به پای دل شکسته ی من .
عمر بزرگوارتو حروم لحظه های من نکن
غضه نخور عصای من ، از غم بازنده بگو
غصه نخور عصای من ، هم نفس لحظه ی آغاز من
غضه نخور عصای من ، من لب خندون نمی خوام
غصه نخور عصای من ، تنهای تنها رفتنو من  نمی خوام
بذار تکیه بدم ، لحظه ی آخر این پرنده
چیزی بگو ، تا آخرین لحظه ی تکیه چیزی نمونده
بشکن این صفحه سکوت رو ، دیگه تا کی سر به زیری
دیگه چیزی نمونده  ، غم هاتو بنداز تو سرازیری
می خوام برم ، رفتنمو نذار به حساب بی حسابی
می خوام برم ، نگو که این همه وقت بی وفایی
می خوام برم ، رفتنمو بگیر به خوبیت
آخه دیگه جایی نداره دلم پیش خوبیت
روم نمی شه ، دیگه روم نمی شه  نگات کنم
روم نمی شه ، یه بار دیگه با پررویی تکیه به سلام بی نگات کنم .
روم نمی شه ، دیگه پشت کن بهم
روم نمی شه، حرفی بزن  ز نفرینی بهم
عصای من غصه نخور ، دل تو قد یه دریاست
شکستی هیچ نگفتم ، دل تو قد یه دریاست
از پا فتادی هیچ نگفتم ، دل تو قد یه دریاست
ای غمخوار زندگی غم دار من ، دل تو قد یه دریاست !
من فقط تکیه کردم ، تو شکستی
من فقط تکیه کردم ، تو فتادی
من فقط تکیه کردم ، تو بریدی
من فقط تکیه کردم ، تو از نفس افتادی
من فقط تکیه کردم ، تو تنهام نذاشتی
من فقط تکیه کردم ، تو چیزی نگفتی
عصای من غصه نخور ، دیگه می رم
عصای من ، قلب کوچک  ریز ریز
تورو خدا عصای من ،  از رفتنم اشک نریز
عصای من ، گفته بودم اگه دلت گرفتست
کنج دلم جا واسه ی دلت هست
عصای من ، شاید دلت خواست و پاهات نیومد
یا شایدم دلت باهات نیومد
هر چی که بود بذار که گفته باشم هر جا که هست دلت ، دل منم باهاش هست !
غصه نخور عصای من !
گریه های منو بنویس به پای دل شکسته ی من .

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه