شوق دیدار خدا ،داشت نمر. عبدالمجید فرائی از شاعران کشورمان برای شهادت شیخ نمر توسط رژیم آل سعود شعری سروده و در اختیار سایت تبیان قرار داده؛ این شعر به شرح زیر است: بخش ادبیات تبیان. تقدیم به مجاهدشهید، شیخ باقر النمر. شوق دیدار خدا ،داشت نمر. فکرتی ناب وجدا داشت نمر. در نظر داشت،خداوندی هست. از خداوند ، حیا داشت نمر. پادشاهان و سلاطین، همه مست. فکر بیدار و رها داشت نمر. باک ازکشته شدن، لا والله. درس ازکرب و بلا داشت نمر. شیعه، دلبسته و پابند علی است. به علی عشق و وفا داشت نمر. با طواغیت زما ...

شوق دیدار خدا ،داشت نمر

عبدالمجید فرائی از شاعران کشورمان برای شهادت شیخ نمر توسط رژیم آل سعود شعری سروده و در اختیار سایت تبیان قرار داده؛ این شعر به شرح زیر است:

بخش ادبیات تبیان
شیخ نمر

تقدیم به مجاهدشهید، شیخ باقر النمر

شوق دیدار خدا ،داشت نمر
فکرتی ناب وجدا داشت نمر
در نظر داشت،خداوندی هست
از خداوند ، حیا داشت نمر
پادشاهان و سلاطین، همه مست
فکر بیدار و رها داشت نمر
باک ازکشته شدن، لا والله
درس ازکرب و بلا داشت نمر
شیعه، دلبسته و پابند علی است
به علی عشق و وفا داشت نمر
با طواغیت زمان ، ناهمگون
سر تسلیم ،کجا داشت نمر؟
مکتب اش مکتب عاشورا بود
دردلش ،شور بپا داشت نمر
با ضعیفان ،فقرا ، همسفره
در درون،شوق ولا داشت نمر
جان خود، بر سر این ایده گذاشت
باستم ، چون چرا داشت نمر
۹۴/۱۰/۱۲کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه