امشب کبوتران حرم گریه می کنند

امشب کبوتران حرم گریه می کنند
پروانه ها در آتش غم گریه می کنند
در حلقه عزای تو ماتم گرفته اند
صحن و رواق های حرم گریه می کنند
گلدسته ها به یاد تو مانند گنبدت
بنهاده سر به زانوی غم گریه می کنند
بر در گه عطا فقرا گرد آمده اند
در سوگ شهریار کرم گریه می کنند
آورده اند رو به حریمت مجاوران
زوار تو قدم به قدم گریه می کنند
گویا که نخلهای مدینه هنوز هم
با قامت شکسته و خم گریه می کنند
بعد از غروب تلخ تو اینک غریب وار
معصومه و جواد تو هم گریه می کنند
یا ثامن الائمه چه بسیار غافل اند
آنان که در عزای تو کم گریه می کنند
سید محمد رستگار
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه