دل مي رود ز دستم صاحبدلان خدارا دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا


 • دل مي رود ز دستم صاحبدلان خدارا
 • دردا كه راز پنهان خواهد شد آشكارا
 • كشتي شكستگانيم اي باد شرطه برخيز
 • باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را
 • ده روز مهر گردون افسانه است و افسون
 • نيكي بجاي ياران فرصت شمار يارا
 • در حلقه گل و مل خوش خواند دوش بلبل
 • هات الصبوح هبوا يا ايها السكارا
 • اي صاحب كرامت شكرانه سلامت
 • روزي تفقدي كن درويش بي نوا را
 • آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
 • با دوستان مروت با دشمنان مدارا
 • در كوي نيكنامي ما را گذر ندادند
 • گر تو نمي پسندي تغيير كن قضا را
 • آن تلخ وش كه صوفي ام الخبائثش خواند
 • اشهي لنا و احلي من قبله العذارا

 • هنگام تنگدستي در عيش كوش و مستي
 • كاين كيمياي هستي قارون كند گدا را
 • سركش مشو كه چون شمع از غيرتت بسوزد
 • دلبر كه در كف او موم است سنگ خارا
 • آينه سكندر جام مي است بنگر
 • تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا
 • خوبان پارسي گو بخشندگان عمرند
 • ساقي بده بشارت رندان پارسا را
 • حافظ بخود نپوشيد اين خرقه مي آلود
 • اي شيخ پاكدامن معذور دار ما را

__________________

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه