شعرهای کوتاه عاشقانه؛ دلتنگ موهایت! دلتنگی بوی موهایت با همه‌ی دلتنگی ها فرق دارد !

شعرهای کوتاه عاشقانه؛ دلتنگ موهایت!
دلتنگی بوی موهایت با همه‌ی دلتنگی ها فرق دارد !


به آدم ها
پا داد
این همه رفتن
وای به حالمان
اگر به آدم ها
بال می‌داد


چه بر سر زمستان آوردی
بهاری شده؟
من نگران درختانم
بعد از رفتن تو!


دلتنگی بوی موهایت با همه‌ی دلتنگی ها فرق دارد !


تو را خواستم و به جای تو عشق نصیب من شد...
کاش عشق را می‌خواستم...شاید تو نصیب من می‌شدی!...


رفته‌ی ما شدی
تا آمده‌ی دیگری شوی!

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه