من ماندم و شعر تازه ات را خواندم صد پنجره اشك برغمت افشاندم

من ماندم و شعر تازه ات را خواندم

صد پنجره اشك برغمت افشاندم

وقتي كه همه به سوي شب مي رفتند

در خط مقدم نگاهت ماندم...

 بيد

درخت بيد بيدم كنج بيشه

تراشيدن مرا باضرب تيشه

تراشيدن مرا قليون بسازن

كه آتش بر سرم باشه هميشه...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه