تنها ترینم تنهایم نگذار من به بوی تنت همیشه محتاجم گرما بخش زندگی منجمدم نرو

نرو

تنها ترینم تنهایم نگذار

من به بوی تنت همیشه محتاجم

گرما بخش زندگی منجمدم نرو

برایم بمان و شعر دوبار ماندن بخوان

من به جرم نفسهای کبریاییت محتاج

بمان تا در کوچه های سرد زندگی ام

به امید رسیدن به خانه گرم آغوشت

از کور روزنه های گرما بخش چشم بر کنم

بمان . . .

زندگی کن وزندگی ببخش

که هر آنجا که تو هستی

زندگی جاریست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه