در کنار چشمه ای نزدیک شهر آهوی وحشی خرامان می دوید حال اما با وجود من و تو


در کنار چشمه ای نزدیک شهر 

آهوی وحشی خرامان می دوید 

حال اما با وجود من و تو 

هیچ کس آهوی وحشی را ندید 

آهوی وحشی...کجایی مهربان؟؟؟
 
وصف زیبایت همیشه بر زبان 

آهوی وحشی....تو بودی بهترین 

پس کجایی؟؟؟باز گرد ای نازنین 

آهوی وحشی...غم دوری بداست 

چشمه هم از دوریت ساکت شده است 

آهوی وحشی...دل من خسته است 

از همان لحظه که آهو رفته است 

آهوی وحشی به یاد گریه ها 

عکس زیبای تو در آن برکه ها 

چه چه آن بل بل شیرین سخن 

قصه مادر بزرگ خوب من 

آهوی وحشی...فرامشت شده؟؟؟ 

بهترین بودی تو نزد همه؟؟ 

آهوی وحشی...بیا زیباترین 

بعد تو من مانده ام تنهاترین 

آهوی وحشی...غم دوری بداست 

برکه هم از دوریت ساکت شده است 

آهوی وحشی بیا پیشم بمان
 
آهوی من ..بهترین... ای مهربان
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه