شبي در زير موج نور مهتاب كنار لحظه هاي رقص شبتاب ميان نم نمك بازي قطره و ياس تو گفتي آرزوهامون يه روياس

شبي در زير موج نور مهتاب
كنار لحظه هاي رقص شبتاب
ميان نم نمك بازي قطره و ياس
تو گفتي آرزوهامون يه روياس
يه روياي بلورين و طلايي
كه ميشكنه يه روزي با جدايي
دلم لرزيد اما با تو گفتم
منم آن گل كه در پاييز شكفتم
بدان گرچه پاييز است  غمگين
ولي گويد هزاران شعر رنگين
هزاران حرف ناب همصدايي
هزاران حرف از رسيدن ، از رهايي
كه پاييز است فصل آشنايي
همان فصل عروج و همصدايي

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه