سیل اشک


شاعر : حافظ
خواننده : مجید اخشابی

دیشب به سیل اشک ره خواب میزدم
نقشی به یاد روی تو بر آب میزدم

نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم
بر کارگاه دیده بی خواب میزدم

روی نگار در نظرم جلوه مینمود
وز دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم

روی نگار در نظرم جلوه مینمود
ود دور بوسه بر رخ مهتاب میزدم

هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست
بازش ز طره تو به مضراب میزدم

چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ
فالی به چشم و گوش در این باب میزدم

ابروی یار در نظر و خرقه سوخته
جامی به یاد گوشه مهراب میزدمکلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه