هر دانه برفی به اشکی نریخته می ماند

هر دانه برفی به اشکی نریخته می ماند 
سکوت سرشار از سخنان نا گفته است
از حرکات ناکرده اعتراف به عشقهای نهان و شگفتی های بر زبان نیامده 
در این سکوت حقیقت ما نهفته است
حقیقت تو 
هی فلانی ... 
شاید زندگی همین باشد
یعنی وقتی عشق دستور می دهد محال سر تسلیم فرود می آورد
یعنی یک فریب ساده و کوچک آن هم از دست عزیزی که تو دنیا را جز با او و برای او نمی خواهی
آری به گمانم زندگی باید همین باشد ...


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه