حرفهایم را تعبیر می کنی سکوتم را تفسیر

حرفهایم را تعبیر می کنی
سکوتم را تفسیر

دیروزم را فراموش
فردایم را پیشگوئی

...به نبودنم مشکوکی
در بودنم مردد

از هیچ گلایه می سازی
...از همه چیز بهانه

من
کجای این نمایشم ؟

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه