سکوت میکنم نه به احترام آنان که از فریادم خسته شدند!

سکوت میکنم

نه به احترام آنان که از فریادم خسته شدند!

نه برای آنانی که به دنبال سکوتم هستند!

نه برای دل او که میخواهد با سکوتم مرا بشکند!

و نه برای بودنی تکراری!

سکوت میکنم....

چون صدای تورا در سکوت می شنوم!

تو که تمام دنیای پر از فریادم را به یکباره خاموش کردی!

و...به من سکوت را هدیه دادی....!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه