سکوت کرده ام در امتداد این جاده خاکی

سکوت کرده ام

در امتداد این جاده خاکی

حتی خودم را نیز نمی یابم

من کجای این جهان

این دنیا

این عالم خاکی ایستاده ام؟

کاین چنین سرد شده ام؟

از خودم بیزار گشته ام!!

سکوتی کرده ام به امتداد غربت غریبی ام

به ژرفنای این سکوت حقیقیم

واژه ها نیز همراهیم نمیکنند

در این سفر

در این خاکی ترین بنیاد

در این نفس آلوده ام به خویشتنم
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه