كاش مي‌توانستم بگويم / نخواه از من / نخواهيد از من / من با اين سكوت سرمست‌ترم تا گفتن

كاش مي‌توانستم بگويم / نخواه از من / نخواهيد از من / من با اين سكوت سرمست‌ترم تا گفتن

گفتن از آنچه مرا در پيله‌ تنهايي‌ام انداخت/نخواه از من

مرا بگذاريد و بگذريد كه من همدم تك ستاره شب گشته‌ام / مرا بگذاريد و نترسانيد

كه من دگر نخواهم ترسيد / مرا رها سازيد در امواج سكوت‌ها، دردها، فريادها

كه ز من جز تبسم حرف ديگري نخواهد شنيد /

مرا بسپاريد به زمانه / كه سالهاست دست تقدير در دستان سرد من خفته

من آشنايم با مهتاب / سراغ گل‌هاي شب بو را از من بگيريد

اما از من نخواهيد كه بگويم / بگويم از اين سكوت

بگذاريد اين ترنم سكوت جاودانه بماند / بگذاريد.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه