گفتم كه تو اي ستاره برمي گردي هر لحظه به يك اشاره برمي گردي

 

گفتم كه تو اي ستاره برمي گردي

هر لحظه به يك اشاره برمي گردي

بيچاره دلم خيال مي كرد كه تو

با خواهش من دوباره بر مي گردي...

 حرف بزن

لب وا كن و از اقاقيا حرف بزن

از پنجره ها، آينه ها حرف بزن

من بغض هزار ساله دارم در خود

يك لحظه به ديدنم بيا حرف بزن...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه