زندگی ... به من نشان داده است که ... افسانه ها ... اگر چه حقیقی نیستند اما جاودانه می مانند ...

                                                        

زندگی ...

به من نشان داده  است که ...

افسانه ها ... اگر چه  حقیقی نیستند

اما جاودانه می مانند ...

ولی حقایق روزمره زندگی من اگر چه حقیقی هستند

جاودانه نمی مانند !

و فراموشی حقیقت .

حرف تازه ای  نیست ...

به همین خاطر است که  گاهی  کودکانه  به افسانه ها دل می بندم

به آرزوهایم بال و پری می دهم تا در آسمان رویاها

پرواز کنند ...

شاید جاودانه شوند ... 

                                    اگر چه حقیقتی در کار نباشد

شاید افسانه ها تجلی بغض فرو خورده ی آرزوهای برآورده نشدنی انسانیت باشد.
افسانه ای که سینه به سینه نقل شده و به ما رسیده جاودانه خواهد ماند ... چون  قطره ای از دریای روح  هر انسانی که آن را نقل کرده  در آن دمیده شده ...  

                                                                                      صهبانا


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه