برگرد كه عشق تشنه كام من و توست پر شور ترين قصه به نام من و توست

برگرد كه عشق تشنه كام من و توست

پر شور ترين قصه به نام من و توست

از تلخي ايام چرا شكوه كنيم

شيريني زندگي به كام من و توست...

ديدار

اگر به ديدار تو بيايم

سنگ ها آب مي شوند

و دريا همه جغرافياي دلم را فرا مي گيرد...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه