وقتی به واپسین روزهای پاییزی فکر می کنم چشمام بارونی می شه... بمون پاییز.... نذار دلهای عاشق غصه دار بشه... دلتنگم...

زاده بهارم... عاشق پاییز
وقتی به واپسین روزهای پاییزی فکر می کنم چشمام بارونی می شه...
بمون پاییز.... نذار دلهای عاشق غصه دار بشه...
دلتنگم...
دلتنگم برای روزی که صدای خش خش برگهای پاییزی رو زیر قدمهام حس نکنم...
دلتنگم برای روزی که لذت قطره سرد بارون پاییزی رو، رو گونه هام حس نکنم...
بارون پاییزی برام یه خاطرست... دلتنگم برای روزی که پاییز خاطره هامو با خودش ببره...
خدایا... امشب دلم بارونیه ...نوای بارون می خواد...
خدایا... بغضهامو به ابرها می دم، بذار امشب بارون بباره...
 خدایا بذار تو این روزهای آخر دوباره عشق بازیه آسمونو حس کنم...
ببار بارون که نوای قلبمی..

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه