روزي هزار بار بر صفحه دل بنويس : ميان بود و نبودش تنها يک حرف فاصله است !

روزي هزار بار بر صفحه دل بنويس : 

ميان بود و نبودش

تنها يک حرف فاصله است ! 

به همين سادگي.............

ومن روز و شب جريمه سنگين

رفتنت را پرداختم

وجز دل که روزي هزار بار

خراش افتاد............

کسي نفهميد که از ب بودنت

تا ن نبودنت فاصله تا بي نهايت بود

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه