دلم آرامش دریایی میخواهد !

دلم آرامش دریایی میخواهد !

که در پس تلاطم موجهایش

صدای عشق نوازشگر لحظه هایم باشد...

" دلم تو میخواهد "

با لبخند یاسی ات....

که به یکباره مست میکند

تمام مرا...

عشق های افراطی بلوغ،

عزیزم های کلیشه ای،

وابستگی های کودکانه

... نمیخواهم...

دلم تویی میخواهد که سکوتم را معنی کند...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه