دخترک پاییزی فریاد کشید:

دخترک پاییزی فریاد کشید:

من برنده ام؛ این رهایی را!
حبس می کنم کابوس هر شب ام را؛
عشق را!
در هزار توی رنگین دروغ های رنگارنگش؟!
به خود می بالم
که تنها برای خود
و برای رویاهایم
عاشقانه می نگارم!


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه