اشعار زیبا و خواندنی ملک‌الشعرای بهار. خوشا بهارا خوشا میا خوشا چمنا. خوشا چمیدن بر ارغوان و یاسمنا. خوشا سرود نو آیین و ساقی سرمست. که ماه موی میانست و سر و سیم‌ تنا. خوشا توانگری و عاشقی به وقت بهار. خوشا جوانی با این دوگشته مقترنا. خوشا مقارن این هر سه خاطری فارغ. زکید حاسد بدخواه و خصم راه‌زنا. خوشا شراب کهن در سبوی گردآلود. که رشح باران بسترده گردش از بدنا. خوشا مسابقهٔ اسب‌های ترکمنی. کجا چریده به صحرای خاص ترکمنا. درازگردن و خوابیده دم و پهن سرین. فراخ‌سینه و بالابلند و نرم‌تنا. بزرگ ...

خوشا بهارا (ملک‌الشعرای بهار)غزلیات ملک‌الشعرای بهار, شاعران ایرانی

اشعار زیبا و خواندنی ملک‌الشعرای بهار

 

خوشا بهارا خوشا میا خوشا چمنا

خوشا چمیدن بر ارغوان و یاسمنا

خوشا سرود نو آیین و ساقی سرمست

که ماه موی میانست و سر و سیم‌ تنا

خوشا توانگری و عاشقی به وقت بهار

خوشا جوانی با این دوگشته مقترنا

خوشا مقارن این هر سه خاطری فارغ

زکید حاسد بدخواه و خصم راه‌زنا

خوشا شراب کهن در سبوی گردآلود

که رشح باران بسترده گردش از بدنا

خوشا مسابقهٔ اسب‌های ترکمنی

کجا چریده به صحرای خاص ترکمنا

درازگردن و خوابیده دم و پهن سرین

فراخ‌سینه و بالابلند و نرم‌تنا

بزرگ سم و کشیده پی و مبارک‌ ساق

بلندجبهه و محجوب‌چشم و خوش‌دهنا

به فصلی ایدون کز خاربن برآید گل

نواخت باید برگل سرود خارکنا

 

گردآوری:بخش فرهنگی بیتوته

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه