گرچه میگویند این دنیا به غیر از خواب نیست ای عجل مهمان نوازی کن که دیگر تاب نیست

گرچه میگویند این دنیا به غیر از خواب نیست

ای عجل مهمان نوازی کن که دیگر تاب نیست

بین ماهی های اقیانوس و ماهی های تنگ

هیچ فرقی نیست وقتی چاره ای جز اب نیست

ما رعیت ها کجا محصول باغستان کجا؟

روستای سیب های سرخ بی ارباب نیست

ای پلنگ از کوه بالا رفتنت بی هوده است

از کمین بیرون مزن امشب شب مهتاب نیست

در نمازت شعر میخوانی میرقصی دریغ!

جای این دیوانگی ها گوشه ی محراب نیست

گردبادی مثل تو یک عمر سرگردان چیست؟

گوهری مانند مرگ این قدرهم نایاب نیست

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه