علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر به مناسبت هفته بسیج ، شعری را سرود.

خلیج فارس به سعی بسیج خواهد ماند


علی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر به مناسبت هفته بسیج ، شعری را سرود.

خلیج همیشه فارس

گر این ترانه نماند خلیج خواهد ماند

خلیج فارس به سعی بسیج خواهد ماند

 

ز تیغ و دشنه فریاد مرد و زن رستید

اگر زمین و زمان گنگ و گیج خواهد ماند

 

ملتی که خصم بی‌شرف دارد

همچو ما هماره سر به کف دارد

 

ای خسان گر آدمی شما هستید

جانور بر آدمی شرف دارد!

 

به تک مران زمانه برمی‌خیزد

زهر کران زبانه برمی‌خیزد

 

چو بذر کینه در جهان افشاندی

ز باغ جان جوانه برمی‌خیزد

 

به انتقام آن کبوتر سیمین پر

عقاب رزم از این کرانه برمی‌خیزد

 

رهزن سیه دل خلیج، ای دشمن

کن حذر که می‌رسد بسیج، ای دشمن

 

خلق ما هماره سر به کف دارد

آتش این کرانه در صدف دارد

 

گر این ترانه نماند، خلیج خواهد ماند

خلیج فارس به سعی بسیج خواهد ماند

 

بخش ادبیات تبیان


منبع: فارس

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه