خســــــته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری خســــــته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری شـــــوق پرواز مجازی ، بالــــهای استعاری

خســــــته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری

خســــــته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری

شـــــوق پرواز مجازی ، بالــــهای استعاری

لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن

خــــاطرات بایگــــانی،زندگی هــــــای اداری

آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین

سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهـــــای اجاری

با نگاهی سر شکسته ،چشمهـــایی پینه بسته

خسته از درهای بسته،خسته از چشم انتظاری

صندلی هـــای خمیده،میزهــــای صف کشیده

خنده های لب پریده ، گریه هــــای اختیاری

عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی

پرسه های بی خیالی، نیمکت های خماری

رو نوشت روزها را،روی هم سنجاق کردم:

شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری

عـــــاقبت پرونده ام را،بـــا غبار آرزوهــــا

خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری

روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث

در ستون تسلیتهــــــا ، نامی از ما یادگاری

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه