خســــــته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری

خســــــته ام از آرزوها ، آرزوهای شعاری
شـــــوق پرواز مجازی ، بالــــهای استعاری


لحظه های کاغذی را، روز و شب تکرار کردن
خــــاطرات بایگــــانی،زندگی هــــــای اداری
آفتاب زرد و غمگین ، پله های رو به پایین
سقفهای سرد و سنگین ، آسمانهـــــای اجاری
با نگاهی سر شکسته ،چشمهـــایی پینه بسته
خسته از درهای بسته،خسته از چشم انتظاری
صندلی هـــای خمیده،میزهــــای صف کشیده
خنده های لب پریده ، گریه هــــای اختیاری
عصر جدول های خالی، پارک های این حوالی
پرسه های بی خیالی، نیمکت های خماری
رو نوشت روزها را،روی هم سنجاق کردم:
شنبه های بی پناهی ، جمعه های بی قراری
عـــــاقبت پرونده ام را،بـــا غبار آرزوهــــا
خاک خواهد بست روزی ، باد خواهد برد باری
روی میز خالی من، صفحه ی باز حوادث
در ستون تسلیتهــــــا ، نامی از ما یادگاری

قیصرامین پور 


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه