خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیر این هُبوط بی دلیل ، این سقوط ناگزیر

خسته ام از این کویر ، این کویر کور و پیر

این هُبوط بی دلیل ، این سقوط ناگزیر

آسمان بی هدف ، بادهای بی طرف

ابر های سر به راه ، بید های سربه زیر

ای نظاره ی شگفت ! ای نگاه ناگهان !

ای هماره در نظر ! ای هنوز بی نظیر !

آیه آیه ایت صریح ، سوره سوره ات فصیح

مثل خطی از هبوط ، مثل سطری از کویر

مثل شعر، ناگهان مثل گریه ، بی امان


مثل لحظه های وحی ، اجتناب ناپذیر


ای مسافر غریب ، در دیار خویشتن


با تو آشنا شدم ، با تو در همین مسیر 


از کویر سوت و کور تا مرا صدا زدی


دیدمت ولی چه دور ! دیدمت ولی چه دیر !


این تویی در آن طرف پشت میله ها رها


این منم در این طرف ، پشت میله ها اسیر


دست خسته ی مرا مثل کودکی بگیر


با خودت مرا ببر ، خسته ام از این کویر...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه