لب وا كن و از اقاقيا حرف بزن

لب وا كن و از اقاقيا حرف بزن

از پنجره ها، آينه ها حرف بزن

من بغض هزار ساله دارم در خود

يك لحظه به ديدنم بيا حرف بزن...

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه