حتی در انتهای این مرداد پاییز رژ خوشرنگ لبهاش را

حتی در انتهای این مرداد
پاییز
رژ خوشرنگ لبهاش را
به رخ درختهای این خیابان می کشد !

ما همسایه همیم و هم سایه همین درختها.
باد که می وزد
همراه رقص برگ ها
شکوفه های تو از دستت می ریزد و
برگ های من از تنم ...

ما درختیم
شبیه درخت های همین خیابان ...
پاییز مهمان همیشگی چنارهاست !

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه