تو نگرانم نشو ! همه چیز را یاد گرفته ام ! راه رفتن در این دنیا را هم بدون تو یاد گرفته ام !

تو نگرانم نشو !
همه چیز را یاد گرفته ام !
راه رفتن در این دنیا را هم بدون تو یاد
 گرفته ام !
 یاد گرفته ام که چگونه بی صدا بگریم !
 یاد گرفته ام که هق هق گریه هایم را 
 با بالشم ..بی صدا کنم !
 تو نگرانم نشو !!
 همه چیز را یاد گرفته ام !
 یاد گرفته ام چگونه با تو باشم بی آنکه
 تو باشی !
 یاد گرفته ام ....نفس بکشم بدون
 تو....و به یاد تو !
 یاد گرفته ام که چگونه نبودنت را 
 را با رویای با تو بودن...
 و جای خالی ات را با خاطرات با تو  
 بودن پر کنم !
 تو نگرانم نشو !
 همه چیز را یاد گرفته ام !
 یاد گرفته ام که بی تو بخندم.....
 یاد گرفته ام بی تو گریه کنم...و بدون 
 شانه هایت....!

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه