بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم؟؟ با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم ؟؟ بی تو پتیاره ء پاییز مرا میشکند این شب وسوسه انگیز مرا میشکند ...

بی تو من با بدن لخت خیابان چه کنم؟؟
با غم انگیز ترین حالت تهران چه کنم ؟؟

بی تو پتیاره ء پاییز مرا میشکند 
این شب وسوسه انگیز مرا میشکند ...

بی تو تقویم پر از جمعه ء بی حوصله هاست 
و جهان مادر آبستن خط فاصله هاست

پسری خیر ندیده ام که دگر شک دارم 
بعد از این هم به دعا های پدر شک دارم

می پَرم , دلهره کافی است , خدایا تو ببخش!! 
خودکشی دست خودم نیست , خدایا تو ببخش!!

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه