به خدا حافظی تلخ تو سوگند, نشد

به خدا حافظی تلخ تو سوگند, نشد

که تو رفتی و دلم ثانیه ای بند نشد

لب تو میوه ممنوع, ولی لب هایم

هر چه از طعم لب سرخ تو کند, نشد

با چراغی همه جا گشتم گشتم در شهر

هیچ کس! هیچ کس اینجا به تو مانند نشد

هر کسی در دل من جای خودش را دارد

جانشین تو در این سینه خداوند نشد

خواستند از تو بگویند شبی شاعرها

عاقبت با قلم شرم نوشتند : نشد!!!
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه