بهم گفتی خداحافظ، تو رو دیگه نمیخوامت

بهم گفتی خداحافظ، تو رو دیگه نمیخوامت
بهت قول میدم از امروز، دیگه هیچ وقت نمی خوامت
بهم گفتی تو اینروزا، ازت من می گذرم آسون
ببین ذرات عشقم رو، همه حل شد توی بارون
خداحافظ چه آسون بود، چشات امشب چه آروم بود
ولی انگار که عشق من مثل جغد روی بوم بود
سرشب که تو می رفتی چشام پر می شد از غصه
ولی حالا دیگه نیستی، اینم از ماتم قصه 
ببین قهر طبیعت رو، تو میخواستی، منو خم کرد
عزیز دل بگو با من، دلت رو کی پر غم کرد
خداحافظ چه آسون بود، چشات امشب چه آروم بود
ولی انگار که عشق من مثل جغد روی بوم بود
دیگه عشقو نمی فهمم، دیگه خون تو رگام خشکید
بگو چشمای غمگینت، چرا، ازعشق من ترسید
خداحافظ عزیز دل، برو دل کندن آسونه
دله خوش باور و تنهام، ازین بازی دلش خونه

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه