بس که از هجر رخت غمزده و زار شدم با دل غمزدگان مونس و غمخوار شدم

بس که از هجر رخت غمزده و زار شدم

با دل غمزدگان مونس و غمخوار شدم 

خواهشم دیدن تو یا عجل خویش بود

بس بود اینهمه بر قلب تو آزار شدم 

من ندانم ز چه رو باز مرا میخوانی

من که شرمنده از این خوبیه رفتار شدم 

من که چنین گمره آلوده نبودم مددی

که پس از رفتن یاران به خدا خار شدم

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه